Privacyverklaring

Download versiePrivacyverklaring

Het onderstaande privacy statement is van toepassing op alle sitebezoeken, transacties en overeenkomsten met SES Support B.V. (KvK nummer: 71906924), Arnhemseweg 12, 2994 LA Barendrecht (www.shipequipserv.nl).

Grondslag verwerking persoonsgegevens

SES Support BV verwerkt uw gewone persoonsgegevens naar de wettelijke grondslagen van de AVG- wet. Op basis van deze wet, kunnen wij een beroep doen op (één van de) onderstaande grondslagen

 • Toestemming van de betrokken persoon (Nieuwsbrieven, overeenkomsten)
 • Noodzaak voor het uitvoeren van een overeenkomst
 • Noodzakelijk voor het nakomen van onze wettelijke verplichtingen
 • Behartigen gerechtvaardigde belangen (verwerking overeenkomst /personeelsadministratie)

Doeleinden van verwerking

SES Support B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor:

 • de uitvoering van overeenkomsten, transacties en diensten
 • relatiebeheer
 • nieuwsbrieven
 • product- en dienstontwikkeling
 • administratieve handelingen
 • het bepalen van strategie en beleid
 • personeelsadministratie
 • sollicitatieprocedure
 • aanbiedingen

SES Support B.V. verwerkt persoonsgegevens die nodig zijn om de overeenkomst te kunnen nakomen. Deze gegevens zijn verzameld op een overeenkomst of heeft u al met een eerdere overeenkomst doorgegeven. We gaan een orderbevestiging sturen, een factuur en indien nodig een herinnering of aanmaning. Met het geven van een opdracht geeft u tevens toestemming om de door u verstrekte persoonsgegevens te gebruiken voor administratieve verwerking. Zonder deze verwerking kunnen wij u niet van dienst zijn.

Iedereen kan zich voor onze nieuwsbrief opgeven, we sturen u dan regelmatig nieuws per mail. Deze brieven bevatten onzichtbare codes, waarmee wij kunnen volgen hoeveel mensen onze nieuwsbrief lezen en op welke onderwerpen er doorgeklikt wordt. We registreren niets op naam, we gebruiken alleen algemene informatie om onze nieuwsbrief te kunnen verbeteren. De nieuwsbrief kunt u ook gemakkelijk weer afmelden, via een link onderaan de nieuwsbrief.

Bij het bezoeken van onze website zullen zonder uw toestemming geen persoonsgegevens door ons worden verzameld. Wij registreren wel gegevens die geen persoonlijke informatie bevatten. Dit om inzicht te krijgen in de wijze waarop onze website wordt gebruikt (cookies).

Verstrekken van persoonsgegevens

SES Support B.V. heeft uw gegevens nodig om de administratie te voeren, om contact met u op te nemen om onze plichten voortvloeiend uit de gemaakte overeenkomsten te kunnen nakomen en om correspondentiegegevens op te slaan.

Indien u geen gegevens zou verstrekken, kan SES Support B.V. haar werk niet doen en kunnen wij u niet van dienst zijn. Hierdoor is het verstrekken van persoonsgegevens een voorwaarde bij het aangaan van een overeenkomst met SES Support B.V..

Daarnaast gebruikt SES Support B.V. uw gegevens om contact op te nemen om uw opdracht/reservering te bespreken, waar u wellicht prijs op zou kunnen stellen; tevredenheid, aanpassing, aanbiedingen (tenzij u aangegeven heeft dat u geen aanbiedingen e.d. wenst te ontvangen).

Ontvangers van persoonsgegevens

SES Support B.V. verwerkt uw gegevens in een database, dit systeem gebruikt SES Support B.V. alleen voor de verwerking en ontwikkeling van onze producten en diensten. De database van SES Support B.V. is goed beveiligd volgens Europese normen.

Een beperkt deel van persoonsgegevens zullen verstrekt worden aan derden (domeinnaamregistratie, indien nodig voor invordering), voor doeleinden die nodig zijn om onze diensten te kunnen leveren en nakoming van de gemaakte overeenkomst.

Met de “derden” waar SES Support B.V. gebruik van maakt om haar diensten te kunnen leveren zijn de nodige (verwerkers)overeenkomsten tot grondslag.

Verstrekking aan derden

Uw persoonsgegevens worden niet zonder uw uitdrukkelijke toestemming verstrekt aan derden mits dit noodzakelijk is om een betreffende overeenkomst uit te voeren, een bepaalde dienst te verlenen of wanneer de wet dat vereist. Uw persoonsgegevens zullen nooit worden verstrekt aan derden buiten de EU.

Bewaren gegevens

Wij zullen uw gegevens bewaren zolang nodig is voor de verwerking van onze overeenkomst en daarna volgens wettelijke termijnen van bewaarplicht in onze archieven.

Nieuwsbriefgegevens worden bewaard zolang u daar toestemming voor heeft gegeven, zodra een uitschrijving voor een nieuwsbrief is ontvangen, zullen wij de gegevens verwijderen.

Wij zullen uw gegevens niet langer bewaren dan nodig is.

Bij een sollicitatie zullen wij uw persoonsgegevens bewaren zolang nodig voor de sollicitatieprocedure.

Indien er geen relatie tot stand komt, zullen wij uw gegevens verwijderen of toestemming vragen om uw gegevens langer te mogen bewaren.

Social Media Buttons

SES Support B.V. maakt geen gebruik van Social Media Buttons op haar website.

Cookies

SES Support B.V. maakt gebruik op haar website van twee soorten cookies:

 • Functionele cookies : Het voornaamste doel van deze cookies is om u tijd en moeite te besparen. Als u bijvoorbeeld een webpagina aan uw persoonlijke voorkeuren aanpast of als u navigeert in een website, worden dankzij cookies de gekozen instellingen en voorkeuren onthouden voor toekomstig gebruik. Wanneer u de website later weer bezoekt, kunnen de eerder ingevoerde gegevens worden opgehaald door de cookies, waardoor u eenvoudig weer de mogelijkheden van de website kunt gebruiken zoals u die eerder hebt ingesteld.
 • Analytics cookies :  SES Support B.V. maakt gebruik van analytische cookies (Google analytics). Door middel van deze cookies krijgt SES Support B.V. inzicht in het gebruik van onze website. De informatie die hiermee verkregen wordt, analyseert Google voor ons. De privacy van de bezoeker blijft met deze analytische cookies gewaarborgd. Met deze data kunnen wij onze website optimaliseren, waardoor wij de gebruikerservaring voor u als bezoeker kunnen verbeteren. Google is een Amerikaans bedrijf, dat haar gegevens op Amerikaanse servers opslaat. Google voldoet hiermee aan de EU-US Privacy Shield Principes.

Bij SES Support B.V. worden cookies automatisch geaccepteerd, maar u kunt de instellingen van uw browser zodanig wijzigen dat cookies desgewenst niet worden geaccepteerd. Als u ervoor kiest om cookies niet te accepteren, kunt u mogelijk niet volledig gebruikmaken van interactieve mogelijkheden van deze website of andere sites die u bezoekt.

Links naar andere websites

Onze internetpagina's bevatten links naar andere websites. SES Support B.V. is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van websites die niet onder SES Support B.V. vallen. Wij verwijzen u in deze situatie door naar de privacyverklaring van de betreffende website.

Meldplicht datalekken

SES Support B.V. zal in geval van een datalek, dit direct melden aan ons internetbureau, die haar gegevens verder volgens de AVG meldt aan de Autoriteit Persoonsgegevens. Een datalek is een inbreuk op de beveiliging van persoonsgegevens (hack). Alle betrokkenen zullen tevens geïnformeerd worden over het datalek en er zal met spoed in kaart worden gebracht welk risico er gelopen wordt met het ontstane datalek.

Recht Inzage, rectificatie, wissen en bezwaar

U mag SES Support B.V. vragen om inzage in de gegevens die van u zijn opgeslagen. Ook kunt u SES Support B.V. verzoeken deze gegevens te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen.

Dit kunt u doen door contact met ons op te nemen via info@shipequipserv.nl

Na ontvangst van uw verzoek wordt deze getoetst naar wettelijke standaarden voorgaande de gegevens te verwijderen.

U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens of u kunt uw toestemming om gegevens te verwerken intrekken. SES Support B.V. zal uw bezwaar/intrekking toetsen, d.w.z. kijken of uw bezwaar de verwerking van de doeleinden niet in gevaar brengt.

Indien u klachten heeft over de verwerking van persoonsgegevens kunt u uw klacht richten aan: autoriteitpersoonsgegevens.nl

Geautomatiseerde besluitvorming

SES Support B.V. maakt gebruik van geautomatiseerde besluitvorming m.b.t. het toetsen van kredietwaardigheid van onze klanten. De mogelijkheid bestaat dat SES Support B.V. onderzoek doet naar de kredietwaardigheid voordat er werkzaamheden verricht worden. Indien er een negatief resultaat uit dit onderzoek komt, kan SES Support B.V. ervoor kiezen om de overeenkomst te ontbinden. SES Support B.V. kan er ook voor kiezen, in geval van slechte kredietwaardigheid, stapsgewijs werkzaamheden te doen, waarbij betaling vooraf een voorwaarde kan zijn.

Wijzigingen

SES Support B.V. behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring, bijvoorbeeld vanwege nieuwe wettelijke ontwikkelingen of onlinediensten.

De meest recente privacyverklaring kunt u vinden in de footer van onze website: www.shipequipserv.nl

 

 

Contact

Ship Equipment Service B.V.

Rondweg 399
2922 ET Krimpen aan den IJssel
The Netherlands

Tel.nr.:   +31 10 8202858
Fax nr.:  +31 10 8202857
E-mail:   info@shipequipserv.nl

Latest news

We keep a large stock with reconditioned hydraulic components such as pumps and motors of allmost all makers.
All units come with testreports and with a certificate.
Contact us for detailed info!

We offer the following UNUSED pumps/motors:

Parker Denison P7P 3R1A 5A2 B00XM2 04381
Parker Denison P7P 3R1A 5A2 B00XM2 04994

Mac. Hagg 289 6000 801 (A4VG125 EP)
Mac. Hagg 287 9467 801 (A4VG125 EP)

Rexroth A4VG28EP4DM1/32R – NSC10NOOXEH –S
Rexroth A A 10V O 45DFR1/52R VSC 12N00
Rexroth A10VO85DFR1/52R PUC62N00

Liebherr Nr. 512 232 014 (A2FM250)
Liebherr Nr. 5102 306 14R (A2FM125)

Danfoss 51V250RF2A N2NN NNA0 NNN 125AA20 0000
Danfoss 90R130KA 1NN80 R4C8 H05 HCA 353520 F001
Danfoss 90R180KA 1NN80 R3C8 H05 HCA 353520

Sauer Danfoss 51V160AF1N L2B1VAC0 NNN115AANNB200
Sauer Danfoss 51V110RF1N L2B1VAC0 NNN050AANNB200

Parker PV270R1K1T1NFFP

Linde HPV75 02 0000
Linde Linde HMV 135 02
Linde HMF 35 02  2600

Kawasaki K3VL140/B 10RSM P0

Staffa HMB125/S3/SO3/70  

Denison M14G 3N1A

Hagglunds viking MB84 33800 A2 LN 0219|
Hagglunds viking Mk64 11100 A0 LN 0100

IHI HVKG DSS & HVKG TS
IHI HVKG SS & IHI HVKK
IHI HVN DS DC
IHI 66N 5741 K & IHI 5P 35K

 

-----
We have regularly marine cranes for sale.
Contact us for latest offers!
---------
 
 
 

 
 Afbeeldingsresultaat voor nmf store crane Afbeeldingsresultaat voor nmf store crane

 

SES is partner of PETEC Services.

 

PETEC Services is based in Cape Town SA. and they design and manufacture:

 • Cranes
 • Winches
 • Thrusters
 • Net Stackers
 • Net Haulers
 • Fishpumps

  PETEC Services have tailor-made special equipment and parts for the fishing, marine and oil & gas industry.

Pls. contact us for more information.